top of page

Upptäck Ingmarsö

På Ingmarsö finns den avkopplande skärgårdsidyllen och den levande skärgården. Här ligger du skyddad från alla vindar och vi har platser vid bom, på boj, för ankare och två långsidaplatser. Våra nybyggda och fräscha duschar och WC liksom Wifi, grillplats och karta över ön ingår i hamnavgiften. Dricksvatten, bastu, tvättmaskin, landström och cykel finns att tillgå mot avgift. Sopor sorteras och lämnas vid sopstation bakom hamnkontoret. Osorterad soppåse kan lämnas mot en avgift, 20 kr.

Vi har cirka 30 platser i gästhamnen och det är bara att komma förbi och ta en plats. Plats 1,2,3,4,5 går att boka på Dockspot.

 

Ingmarsö kokar av liv på sommaren och pyr av aktiviteter året om. Med ett aktivt näringsliv och med förskola på ön, bor här 200 personer året om. Vi har endast båtförbindelse och väl ute på Ingmarsö infinner sig lugnet, avskärmat från stad och puls. Populära Ingmarsö bageri, 1 km från gästhamnen, ger dig färska frallor på morgonen och vin och god mat på kvällen. Ingmarsö krog, 200 meter från gästhamnen har öppet hela hösten och från April och erbjuder god mat och trevligt häng. Här finns matbutik, lantbruk, träbåtsvarv, museum, vandringsstigar genom naturreservat och kulturlandskap. 

Screenshot 2021-07-08 at 10.40_edited.jpg
ingmarso_krog_logga_2x.png

Ingmarsö krog är öppen april-oktober - här kan du slå dig ner för en fika, lunch, drink eller en helkväll med middag i goda vänners lag.

Lär dig mer om Ingmarsö

Historia 

Redan på medeltiden var ön bebodd och runt år 1540 fanns fyra gårdar – Norrgård, Södergård, Västergård och Nästergård. 1800-talets öbor livnärde sig till största del på fiske och jordbruk. I takt med att befolkningen ökade odlades en stor del av slåtterängarna upp. I dag drivs jordbruket med betande får och hästar och slåtter av vinterfoder. 

Det finns flera teorier om hur ön fick sitt namn. Enligt en utav dem är namnet sprunget ur alla de sjöar och inmarer, som en gång fanns på ön då havsnivån var flera meter högre än idag. Inmarsö har förvandlats till Ingmarsö, som fortfarande är en sjörik ö med Storträsk, Lillträsk, Bergmar och Maren. Skolhuset invigdes 1901 och affär öppnades år 1887. Skolan och affären är fortfarande öppna året om och i dag går öns yngsta barn i förskola i skolhuset.

Missionshuset byggdes av öborna år 1904 och används än idag.

Ingmarsö idag 

Ingmarsö ligger i Österåkers kommun, Stockholms skärgård. Här bor omkring 170 bofasta öbor året runt och många deltidsboende. På sommaren bor ca 2500 personer på ön och många båtbesökare stiger iland över dagen. Ingmarsö är en aktiv skärgårdsö med förskola, bibliotek, matbutik, restaurang, B&B och ett aktivt föreningsliv året om. I bygdegården Lurkan träffas man året om för olika evenemang, bland annat för Ingmarsödagen, filmpremiärer och musikfestivaler. Förutom hantverkare och varvs- och rederinäring finns även grönsaksodling, bageri, hantverksbod och många fler näringar på ön. 

Natur och vandringstips 

Ingmarsö har en genuin skärgårdsmiljö med skärgårdsbyar, hamnvikar och äldre kulturlandskap. Byn Norrgården ligger mitt på ön och utgör en traditionell skärgårdsbebyggelse. Fastigheten, på cirka 30 hektar, är en av Ingmarsös största. Norrgårdens natur och kulturmiljö är välbevarad och här finns åkrar som brukats sedan mer än 400 år och ett inbjudande gårdstun. Viktoria och August Johansson, födda kring 1880, var de sista som levde på Norrgårdens jord. I dag ägs gården av en stiftelse vars syfte är att bevara kulturmiljöer, naturvärden och landskapsbild.

På Norrgårdens marker finns vackra vandringsstigar, som bland annat leder runt källsjön Storträsk och till en badplats vid Femsund. Skogarna är strövvänliga och består av hällmarks- tallskog, gammal barrskog och frodig lövskog. Lillträsk är en skogstjärn omgiven av tallmosse och riktigt trolsk naturskog i John Bauers anda, så här har prinsessan Tuvstarr en hemvist. Där växer också sileshår och skvattram, och i skogen finns orkidén knärot. På hösten lyser myren röd av tranbär. 

Längst österut på Ingmarsö hittar du en helt obebyggd del av ön kallad Kålgårdsön. Hit går en markerad vandringsled samt båtluffarled som fortsätter ända till Finnhamns naturreservat. Kålgårdsön har så stort värde för det rörliga friluftslivet att länsstyrelsen utsett det till naturreservat.

På väg från centrala Ingmarsö till Kålgårdsön passerar du restaurerade betesmarker vid Femsund. Vandrar du genom hagen i maj möts du av hundratals blommande Adam och Eva. Liksom alla andra orkidéer är den fridlyst. Den vidsträckta Blötängen vid Stora Kastet brukar betas av gutefår. Därefter går stigen förbi några härliga hällar i vattenbrynet. 

Där stigen passerar utloppet till den lilla sjön Päran finns en liten men mycket artrik strandäng, där både den sällsynta kärrspiran och slåtterblomman blommar i juni. Stigen på Kålgårdsön är omväxlande och går genom hällmarkstallskog, tidigare åkermarker, förbi Bockvikens badklippor och genom tät skog. Stigen leder till en väl dold glänta vid Skummelvass med gamla äppelträd och hagmarksflora. 

 

 

Se och göra 

Ön kan upptäckas på många sätt, det finns breda gång- och cykelvägar, stigar samt kajakvatten. Längst österut på Ingmarsö finns en obebyggd del av ön, naturreservatet Kålgårdsön. Hit går en markerad vandringsled som fortsätter ända till Finnhamns naturreservat. Leden heter båtluffarleden för att du kan, via Kålgårdsön, ta roddbåten över till Finnhamn. 

Fina cykel- och vandringsturer finns även från södra Ingmarsö västerut genom Brottös kulturlandskap. 

Vid Norrgården hittar du Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum där du kan lära dig mer om öns historia från 900-talet fram till idag. Här kan du ta del av dagböcker och tidningsartiklar som handlar om Ingmarsö förr i tiden. 

Cykla eller promenera till badet i Femsund, österut. På vägen passerar ni Bygdegården Lurkan.

Åter i gästhamnen kan ni nyttja bastun. Vid skolan finns gungor, fotbollsplan och rutchkana för barn med ben som är fulla med spring. Gungor finns även vid Bygdegården Lurkan. På Norra Ingmarsö går det bra att hyra kajaker.

cyklar_ingmarsö (1).jpg
bastu_hela bastun (1).jpg
bottom of page